Socijalno stanovanje u Ovči

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko rešenje

stambeno-poslovnog kompleksa

 

 

Otkup

 

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Jelena Perović, dia

 Ognjen Krašna, m.arch

Biljana Apostolović, dia

 

 

Sadradnici:

Dragana Grahovac, m.arch

 Dragana Jeremić, dia

 Jelena Kuzmanović, m.arch

 Jelena Ugrešić, dia

Milica Lambrin, m.arch

 

 

Konsultant:

Siniša Tatalović, dia

 

 

3d prezentacija:

Darko Kadvanj, m.arch

Monika Jovanović, m.arch

Ivan Alfeldin, m.arch

 

 

Projektovano: 2011.

 

 

Složenost projektantskog problema koji je postavljen pred učesnike konkursa ogleda se u kontrastu između postojećeg ruralnog okruženja i programskih zahteva koji podrazumevaju visoku gustinu izgrađenosti u inače neizgrađenom predelu ravnice. Ovaj projekat predstavlja model za pretpostavljeni urbani razvoj područja u okviru kojeg je postavljen konkursni zadatak. Motiv oko kojeg se formira rešenje je prepoznatljiva tekstura okolnih njiva.

Cilj je da se dimenzijama i geometrijom nove strukture uspostavi racionalnu urbanistička matrica primerena postojećem predelu, uz uspostavljanje kontinuiteta okolnog prostora. Superponiranjem teksture/slike poljoprivrednog terena i prepoznatljive \"ušorene\", gusto izgrađene vojvođanske urbane šeme, ostvaren je novi ambijent, koji u sebi nosi sve slojeve nasleđa kodiranog u našoj svesti.

Strukturu tog kompleksa čine blokovi čija šema predstavlja modifikovani dvotrakt, gde spoljni trakt prati građevinsku liniju, dok unutrašnji obrazuje ortogonalnu matricu unutar koje se javlja pet jednakih centralnih atrijuma dimenzija po 60 x 60 metara. U različitim presecima ovog bloka, u zavisnosti od uslova orijentacije i dimenzija međuprostora, javljaju se tri tipa organizacije stambenih celina: koridorski, galerijski i dvotraktni.

Uslovima konkursa ponajviše odgovara koridorski tip organizacije prostora. Rešenje predstavlja pokušaj da se taj tip unapredi, s namerom da se izbegnu dugi mračni koridori. Na odgovarajućim rastojanjima uvedeni su svetlarnici čiji značaj se ogleda u funkcijama osvetljenja i provetravanja. Kvalitet prostora dodatno je unapređen uvođenjem podužnih procepa, koji doprinose boljem osvetljaju, ventilaciji i orijentaciji u unutrašnjosti strukture.

Objekat je izdignut iznad tla, kako bi se ostvario kontinuitet okolnog terena unutar atrijuma. Njihova otvorenost obezbeđuje promenljivost i raznolikost ambijenata.

Predviđena je mogućnost transformacije unutrašnjih dvorišta. U okviru jednog od njih smešten je školski objekat koji prikazuje potencijal za promenu karaktera ovih javnih prostora u skladu s potrebama korisnika. Prema zahtevima projektnog zadatka, omogućena je realizacija u fazama.