Kula alternativne garaže

Hong Kong, Kina

  

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje 

 

Pohvala

  

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

  

Projektanti:

Jelena Perović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Biljana Apostolović, dia

  

Saradnk:
Ana Cogoljević, dia

  

Konsultat:

Sinišа Tаtаlović, diа

 

Projektovano: 2011.

  

Već “prva slika” grada pruža utisak superdefinisanog konteksta, istovremeno zasnovanog na kontrastu vode (površine) i grada (volumena) u neposrednom dodiru. Tik, jedno uz drugo – ono što je priroda ostavila i ruka ljudska napravila, stoje sasvim logično i formiraju okvir za mnogobrojna dešavanja, koja preintezivna sredina može da pretpostavi...

Prilikom definisanja arhitektonsko-urbanističkog koncepta, nameće se pitanje “prave mere” – ili, kako što preciznije odgovoriti na zadatu temu, imajući svest o tome da se pretpostavlja automatizovana struktura, ali sa novim izrazom, alternativna – osveženje u konceptualnom smislu do sada viđenog.

Polazna ideja je za imperativ imala odstupanje od formalnog stereotipa – da je na prvom i jedinom mestu samo dobro funkcionisanje. Ono se podrazumeva, ali se otvara i novo pitanje – izraza, neasocijativne forme, neočekivane u kontekstu, a posebno za traženu namenu.

Rešenje je zasnovano na ideji da “kuća” i parter logično proističu jedno iz drugog, nadovezuju se i sasvim spontano, promišljeno dolaze u kontakt sa vodom. Nov pristup odudara od neposredno prisutnog i dominantnog koncepta, gde su objekti kao sečivom jasno odvojeni od partera (prave vertikale).

Dakle, stiče se utisak da objekat “izranja” iz tla; formira se “zeleni”trg, na kojem kula sa približno 40 spratova počiva na vertikalama (ogoljene komunikacije). Pristup se rampama omogućava sa ulične strane i korisnike u vozilima uvodi u objekat (ispod nivoa “novog partera”).

Sistemom automatizacije se automobili smeštaju na odgovarajuće pozicije, a korisnici bivaju slobodni da jasno definisanim horizontalnim i vertikalnim komunikacijama dospeju do mnogobrojnih alternativnih sadržaja, predviđenih programom. Takođe, nudi i alternativu za one koji se ne zadržavaju, već ih najkraćim putem preko bočnog pristupa izvodi u grad.

Upravo, “organska” opna garaže u svom zaleđu – međuprostoru konstrukcije i fasade omogućava formiranje neophodnih, ali i atraktivnih ambijenata. Tako kula postaje proaktivna; u nekom smislu i nova atrakcija, jer na samom svom vrhu predviđa klub i restoran sa atraktivnim pogledom na panoramu grada.

Predviđeni intenzitet korišćenja podrazumeva neophodan broj tehničkih prostorija, toaleta i dobar splet komunikacija. Taj blok je “upakovan” ispod nivoa novog partera u zonama između liftova, a oni u pomenutim vertikalama – postamentu za glavni korpus kule.

Konstrukcija je u podnožju betonska, a potom čelična, kao i sama fasada. Ona je bazirana na principu održivosti, u skladu sa novim tendencijama.