Stambeno poslovni objekat u Pržnu

 

 

Pržno, Crna Gora

 

 

Idejno arhitektonsko rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Biljana Apostolović, dia

Katarina Tešić, dia

 

 

Projektovano: 2011.