Ekstenzija muzeja Serlachius Museum Gösta

 

 

Manta, Finska

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Miloš Paunović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Jelena Perović, dia

Biljana Apostolović, dia

 

 

Sadradnici:

Ognjen Krašna, m.arch

Pavle Stamenović, dia

 

 

Projektovano: 2011.