Porodična kuća L

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Jelena Perović, dia

 

 

Odgovorni projektant:

Siniša Tatalović, dia

 

 

Saradnici:

Jelena Ugrešić, dia

Živorad Đorić, arh.teh

 

 

Projektovano: 2009 - 2010.

Realizovano: 2011 - 2012.