Upravna zgrada „HE na Drini“

 

 

Višegrad, Republika Srpska

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

II nagrada, I plasman

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

 Ognjen Krašna, m.arch

 Katarina Tešić, dia

 

 

Saradnik:

 Dragana Grahovac, m.arch

 

 

3d prezentacija:

Nebojša Stevanović, m.arch

 Dimitrije Radosavljević, m.arch

 

 

Projektovano: 2010.

 

 

Polazna ideja i sam proces projektovanja u kontinuitetu su preispitavani u funkciji od prostornog i kulturno – istorijskog okvira, kojim je definisana predmetna lokacija. Glavni nosilac tog okvira je Stari Višegradski most, koji je u neposrednom vizuelnom kontaktu sa planiranim objektom.

Neophodno je zauzeti stav koji će u datom ambijentu imati dvostruku, ali sinhronizovanu artikulaciju. Naime, dodeljena lokacija sugeriše objekat koji će svojim gabaritom i položajem biti dominanta, ali istovremeno „opominje“ da njegova arhitektonska interpretacija ne sme ugroziti značaj mosta – pre svega u vizuelnom smislu. Takav kontekst autoru jasno sugeriše da novoprojektovani objekat mora „govoriti istim jezikom“ kao čitavo neposredno okruženje. To ne znači dosledno preuzimanje arhitektonskih elemenata sa postojeće strukture Mosta, već suptilno uklapanje nove forme u postojeći okvir. Na to pitanje odgovoreno je čvrstom strukturom u prizemlju objekta, koja materijalizacijom (kamen) i ritmom definisanim punim zidnim platnima i otvorima (prodori u unutrašnji „trg“), prirodno srasta sa postojećim javnim prostorom podržavajući strukturu i dominantan pravac Mosta.

Novoprojektovano rešenje predlaže izmeštanje vidikovca na poziciju koju teren prirodnim proširenjem „sugeriše“. To je, ujedno, pristupna platforma za putnike koji prugom (Šarganska osmica) stižu u Višegrad. Takva postavka u odnosu na gabarit posmatraču omogućava čistu i jasno definisanu vizuru prema Mostu, a potom ga „uvlači“ u prostor „trga“ (koji praktično prožima i unutrašnji prostor ulaznog i izložbenog dela objekta) i naglo otvara ka javnom prostoru – ulici, trgu, gradskoj vrevi, promenadi gde Most „ulazi“ u grad.             

Za posmatrača koji „kasabi“ pristupa sa leve obale nudi atraktivnu formu sa gradacijom materijala: kamen i gusta metalna mreža sa zelenilom koje na pojedinim mestima raste uz samu mrežu i time ostvaruje dinamiku fasade. Na taj način, ona sa  prirodnim okruženjem – zelenilom i rekom uspostavlja „dijalog“. Ujedno, sprečava nametanje nove strukture kao dominantne u prostoru, imajući u vidu kulturno – istorijsko nasledje. Iznad nje se grad logično nadvija na veoma pokrenutom terenu; u tom smislu, ona je prva kaskada, koja ujedno odaje utisak „kuće koja lebdi“.

Unutrašnja organizacija je proistekla iz programa definisanog prema potrebama investitora, a u skladu sa standardima savremenog poslovanja. Ideja je stvoriti „prozračne“ ambijente koji će vizuelno komunicirati sa celim okruženjem: sa gradom, novoformiranim unutrašnjim trgom sjedinjenim sa postojećim, Mostom, rekom i uporedo omogućiti potrebni radni komfor. Fleksibilnost radnog prostora ostvarena je uvodjenjem laganih pregrada, koje omogućavaju organizaciju radnog prostora na više načina i stvaranje novih ambijenata. U unutrašnjoj organizaciji, predvidjena su i mesta okupljanja – odmora, koji mogu biti i otvorena – terase i unutrašnji trg.

U celini, zgrada HE je zamišljena kao savremeni poslovni objekat sa kvalitetnim prostorima za svoje zaposlene, ali istovremeno i fluidni javni prostor, koji prolaznike vodi kroz različite ambijente: od vidikovca preko trga koji počiva u novom objektu i otvara se ka Mostu, sve do samog Mosta.