Poslovna zgrada u Banja Luci

Banja Luka, Republika Srpska

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko rešenje


 

III nagrada


 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

 Ognjen Krašna, m.arch

 

 

Projektant:

Jelena Perović, dia

 

 

Saradnici:

Marko Matejić, m.arch

Nikola Ivković, m.arch

 

 

3d prezentacija:

Miloš Paunović, dia

 

 

Projektovano: 2010.

 

 

U skladu sa javnim karakterom kako objekta, tako i same lokacije na kojoj se nalazi, namera je bila da svi projektovani prostori budu što dostupniji i pristupačniji. Ponuđen urbanistički sled je na osnovu temeljne analize delimično preispitan, kako bi se unapredio karakter gradske matrice, pravaca i vizura.

Stav po pitanju formalnih i funkcionalnih aspekata bio je da se svi arhitektonski elementi spoje tako da omoguće jedinstvo i stabilnost arhitektonske kompozicije, umesto segregacije istih u zesebne oblikovne celine. Nivo ulice je ispod objekta spušten na nivo suterena, gde zajedno sa parterom i mezaninom pravi aktivni, komercijalni, javni prostor.

Iako funkcionalno autonomne, četiri jedinice su sklopljene u jedinstveni, vitki volumen koji podcrtava lokaciju, i komunicira sa okolnim objektima i javnim prostorima. Taj kontinuitet favorizovan je i sa aspekta funkcionalnosti projekta, jer takva organizacija omogućuje eventualne promene u funkcionisanju prostora tokom korišćenja. Takođe, kompleks može biti realizovan u sekcijama, stoga je omogućena fazna izgradnja.

Dve naspramne podužne fasade tretirane su na različit način; fasada koja je orjentisana ka Vidovdanskoj ulici, ka jugozapadu je obavijena u meku opnu koja ima ulogu zaštite od sunca a istovremeno omogućava kontinuitet fronta. Druga, severoistočna fasada koja gleda na susedne objekte odaje utisak zasebnih objekata, te na taj način čini objekat uklopljenim u okruženje.