Stambeni kompleks u ulici Dimitrija Tucovića

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

 

Autor:

 Branislav Mitrović, dia

 

 

Projektanti:

Dragana Jeremić,dia

Marina Višnjić, dia

Jelena Perović, dia

 

 

Saradnici:

Miloš Paunović, dia

Nemanja Zimonjić, m.arch

Pavle Stamenović, dia

Ana Filipović, dia

 

 

Konsultant:

Vladimir Lalo Nikolić, dia

 

 

Projektovano: 2008.

 

 

Rešenje objekta u ulici Dimitrija Tucovića je introvertni (zatvoreni) objekat, koji podrazumeva atrijum, a gabarita jednakog gabaritu parcele.

Stanovi u „prednjem“, dubokom traktu imaju dvostranu orjentaciju i najveće kvadrature. Fasada ka Ulici Dimitrija Tucovića je dvostruka i sastoji se iz sloja potpuno transparentnog stakla i sloja peskiranog, zaštitnog stakla, između kojih je formiran prostor koji nadoknađuje nedostatak terasa u uslovima spoljašnjih uticaja vizuelno neprijatnog i klimatski nezdravog ambijenta. Ove zastakljene lođe koje se pružaju celom dužinom uličnog fronta, na svim etažama, predstavljaju strukturalni deo jednog dobro provetrenog i funkcionalnog fasadnog sistema koji ne propušta loše uticaje ali obezbeđuje prodor dobrim. Pre svega, sa frontalne, severne strane, korišćenjem materijala koji maksimalno propuštaju svetlost ostvareno je najbolje moguće prirodno osvetljenje. Prostor zastakljenih lođa moguće je i potpuno otvoriti. Spoljna fasada sadrži pokretne panele od peskiranog stakla, koje je moguće pomeriti ukoliko je to potrebno korisnicima.

Ovakvim pristupom formira se postepeno front Ulice Dimitrija Tucovića, trenutno diskontinualan i bez karaktera. Transparentnost dve transverzalno smaknute plohe daje utisak dubine prostora, a samim tim i veće širine koridora.

Unutrašnji atrijum predstavlja metaforu zelenih gradskih dvorišta, prijatan ambijent specifične mikroklime. Koncept organizacije parcele podseća na visoko urbani karakter klasičnog gradskog bloka. Većina stanova orjentisana je ka atrijumu. U bočnim traktovima su predviđeni manji stanovi galerijskog tipa.

Parter atrijuma je pretvoren u prijatni ambijent, dinamično pokrenut širokim rampama. Javni prostor koji pripada objektu je reprezentativan, sa jedinstvenim unutrašnjim trgom i lokalima orjentisanim ka ulici.