Nova gradska galerija UGM - Drava 2012

 

 

Maribor, Slovenija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Pavle Stamenović, dia

Jelena Perović, dia

Ivan Grčić, dia

Miloš Paunović, dia

 

 

Projektovano: 2010.