Rekonstrukcija porodične kuće u ulici Vukice Mitrović

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Autor:

Branislav Mitrović, dia

 

 

Koautor enterijera:

Nataša Đurić, dia

 

 

Projektovano: 2006.

Realizovano: 2008.