Gospodara Vučića

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko rešenje

 

I nagrada

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Jelena Perović, dia

 

 

Projektanti:

 

Dragana Grahovac, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Miloš Paunović, dia

Nemanja Zimonjić, m.arch 

Pavle Stamenović, dia

 

 

Projektovano: 2008.

 

 

- Idejno arhitektonsko rešenje poslovnog objekta u ul. Gospodara Vučića, Beograd

- Autor: Branislav Mitrović, d.i.a.

- Autor stambenog dela: Jelena Perović, d.i.a;

Projektanti: Dragana Grahovac, d.i.a; Dragana Jeremić, d.i.a;Pavle Stamenović, d.i.a.;

Jelena Kuzmanović, d.i.a; Nemanja Zimonjić d.i.a; Miloš Paunović, d.i.a.

- Beograd, SrbijaIDEJNO ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKO REŠENJE STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA U  BEOGRADU U ULICI GOSPODARA VUČIĆA BR. 223

 


Obrazloženje koncepta stambeno

poslovnog objekta u ulici Gospodara Vučića

 

 

Nekoliko je obavezujućih uslova kao i ograničenja prisutno kod projektovanja stambeno poslovnog objekta na uglu ulica Gospodara Vučića i Ravaničke, te Ravaničke i ulice Radojke Lakic. Gabarit novoprojektovanog kompleksa je zapravo polovina gradskog bloka sa raznorodnim funkcijama i oblikovno funkcionalnim zahtevima. Određeni programski zahtevi su odredili pravac istraživanja i opredeljenja za takav arhitektonski koncept- raznorodne funkcije i faznost.

 

Postojeću blokovsku strukturu severno od ulice Gospodara Vučića karakteriše gusta parcelacija i niska izgrađenost objekata skromnog boniteta, kao i gusta ozelenjenost kako unutar bloka, tako i duž uličnog fronta. Imajući u vidu programske zahteve prvenstveno po pitanju očekivane kvadrature, autori su nastojali da u što većoj meri očuvaju ambijentalne vrednosti okruženja. Težnja da se novi objekat što prirodnije inkorporira u postojeći zeleni fond, u kontekstu mirenja betona i zelenila, proizvela je kuću transparentne, paučaste fasade u kojoj se ogledaju krošnje drveća.

 

Fasada ka Ravaničkoj ulici je dvostruka i sastoji se iz dva sloja potpuno transparentnog stakla, između kojih je formiran kvalitetan ventiliran prostor terase, istovremeno štiteći celovitost arhitektonskog izraza. Ove zastakljene lođe koje se pružaju celom dužinom uličnog fronta, na svim etažama, predstavljaju strukturalni deo jednog provetrenog i funkcionalnog fasadnog sistema koji ne propušta loše uticaje ali obezbeđuje prodor dobrim. Pre svega, sa frontalne, severne strane, korišćenjem materijala koji maksimalno propuštaju svetlost ostvareno je najbolje moguće prirodno osvetljenje. Prostor zastakljenih lođa moguće je i potpuno otvoriti. Spoljna fasada sadrži pokretne zastakljene panele, koje je moguće pomeriti ukoliko je to potrebno korisnicima.

 

Imajući u vidu raznorodan program, planiranu faznost izgradnje, kao i zahtev za različitim tretmanom ulica kojima je lokacija oivičena, pristup autora moze se opisati kao težnja za celovitošću funkcije, forme i konstrukcije. Uzevši u obzir sve uticajne faktore, za arhitektonski sklop izabran je dvotraktni tipološki okvir, kao optimalan prvenstveno u kontekstu geometrije lokacije i kvaliteta stambenog prostora. Autori su težili tome da programska shema stambenih jedinica ima visoku „upotrebnu vrednost“, odnosno da prostor bude maksimalno iskorišćen, te da se kvadratura prostora komunikacija (odnosno prostora hodnika, holova, pomoćnih prostorija) maksimalno smanji. Korišćenjem dvotraktnog sklopa omogućena je dvostrana orjentacija svih stambenih jedinica, gde su kuhinje i trpezarije ventilirane i osvetljene preko unutrašnjeg ozelenjenog atrijuma.  Ovakav odnos prema programu autori su usvojili kako bi poboljšali funkcionalnost stanova, a samim tim i njihovu cenu na tržištu. Međutim, maksimizacija „upotrebljivosti“ stanova nije dovela u drugi plan ono što predstavlja suštinu projektovanja stambenog prostora -  mogućnost da se ostvari zdravo, kvalitetno stanovanje.

 

Poslovni objekat, konkursnim programom predviđen na uglu ulica Gospodara Vučića i Ravaničke, svojim oblikovni performansama predstavlja kulminaciju i finalizaciju linearnog fronta duž ulice Ravaničke. Tretirajući ugaonu poziciju objekta, dinamična pokrenuta ravan formira ulaz u isti. Poslovni objekat atrijumskog tipa, koncipiran je kao prostor otverenog plana, artikulisan mobilnim pregradama u funkciji adaptibilnosti prema potrebama korisnika.

 

Primenjen je skeletni konstruktivni sistem optimalnih raspona (7.5x6.0), kako sa aspekta racionalnosti i kapaciteta garaže, tako i sa aspekta funkcionalnosti i konfora stambene jedinice, koja je usled takvog sklopa prostorno i funkcionalno fleksibilna. U skladu sa tim, autori smatraju da je ostvaren visok nivo varijabilnosti stambenih jedinica, od garsonjere, preko jednosobnog, jednoiposobnog, dvosobnog, sve do petosobnog stana. Manji stanovi pozicionirani su na nižim etažama, dok veće kvadrature zauzimaju više spratove, zaključno sa povučenim, šestim spratom koji karakterišu penthouse stambene jedinice.

 

 

Po pitanju celokupnog arhitektonskog izraza, heterogenost programa (kompleks stambenog i poslovnog objekta) stvara dilemu po pitanju jedinstva fasadnog platna. Postavlja se pitanje da li front tretirati kao segmentiranu manifestaciju svake funkcije ponaosob, ili težiti ka sjedinjavanju uličnog fronta? Uzevši u obzir izrazito rezidencijalni karakter okruženja, autori su se opredelili za koncept povezivanja tih raznorodnih funcija u kompaktnu oblikovnu formu. Fokus tog istraživanja fasade usmeren je ka pronalaženju elemenata arhitektonske materijalizacije stambene arhitekture, koji su kompatibilni sa arhitekturom poslovnog objekta, ne bi li se na taj način ostvario celovit, čvrst ulični front. Osnovni element prevezivanja ovih fasada u jedinstven sistem, predstavlja struktura udvojenih planova koji formiraju kontinualnu lodju ka Ravaničkoj ulici. Ta fasada-opna, istovremeno predstavlja istraživanje dinamike superponiranih ravni-’’dubine površine’’, dakle tretiranja fasade kao aktivnog, dinamičnog elementa arhitektonskog jezika.

Nasuprot tome, fasada orjentisana ka jugu i unutrašnjosti bloka obložena je toplim materijalima, svojstvenim stambenoj arhitekturi, poput brisoleja od drveta koji po potrebi štite stambene prostore od prekomerne insolacije.

 

Pored namere da svaka stambena jedinica ima maksimalno dobre uslove stanovanja prema svim kriterijumima, autori su želeli da stvore prijatan javni ambijent, imajući u vidu da je lokacija gotovo centralna, bez obzira na trenutno stanje u kome se nalazi.

 

 

IDEJNI KONCEPT INFRASTRUKTURE

 

 

STAMBENI DEO

 

Koncept grejanja stambenog dela objekta oslanja se na radijatorsko grejanje izvorom toplotne energije preko daljinskog sistema grejanja JKPBE.

Shodno savremenom pristupu organizacije objekta pretpostavlja se primena dvocevnog sistema grejanja sa skrivenim razvodima.

Klimatizcija stanova pretpostavljena je kao individualna, korišćenjem “ split “ ili “multi split” sistema sa definisanim pozicijama spoljašnjih jedinica koje ne bi ugrozile arhitektoniku objekta.

Kako su stambene celine međusobno povezane u cilju uštede danas vrlo skupog prostora u podzemnim etažama predviđeno je da se dve faze povežu na jednu podstanicu.

 

POSLOVNI  DEO

 

Izvor toplotne energije u poslonom prostoru za potrebe grejanja bile bi beogradske elektrane dok bi za razliku od stanova ovaj prostor bio klimatizovan i  prirodno ventiliran.

Oprema za grejanje, ventiliranje i klimatizaciju nalazile bi se u tehničkim prostorijama na nivou -2.

Kao grejno telo u poslovnim prostorima koristili bi se ventilator-konvektori(FANCOIL) koji pružaju mogućnost lokalne regulacije temperature.

 

 

DIZEL AGREGAT- u slučaju nestanka napajanja treba da obezbedi nesmetani rad liftova, “sprinkler” sistema kao i ventilatora za odimnjavanje garaže.

U objektu su predviđeni svi sistemi jake i slabe struje kao signalizacija i dojavljivanja požara.

 

 

 

 

BRUTO POVRŠINA OBJEKTA

Ukupna površina stambenih jedinica – 10 968 m2

Ukupna površina poslovnog prostora –  5 709 m2

Ukupna površina nadzemnih etaža –   16 677 m2

Ukupna površina podzemnih etaža –     6 754 m2 (153 parking mesta)

                                                     ∑ = 23 431 m2

indeks izgrađenosti parcele –3.51 

stepen zauzetosti parcele – 55%