Hotel „Igalo”

 

 

Igalo, Crna Gora

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko rešenje

 

 III nagrada

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Pavle Stamenović, dia

Jelena Perović, dia

 

 

Sadradnici:

Miloš Paunović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Biljana Apostolović, dia

Dragana Grahovac, m.arch

Marko Matejić, m.arch

Nikola Ivković, m.arch

 

 

Projektovano: 2010.

 

 

Idejno  arhitektonsko-urbanističko rešenje Hotela \\\\\\\\\\\\\\\" Igalo \\\\\\\\\\\\\\\" u Igalu

 

 

Koncept


park i očuvanje postojećeg zelenila

vizura i orjentacija ka moru

javni zeleni prostori

logika kretanja - pristupačnost i preglednost

primorski ambijent

 

Geometrija forme proistekla je iz želje da se maksimalno očuva resurs postojećeg zelenog fonda. Polukružni trakt angažuje ivične zone lokacije i koristi pozicije postojećeg objekta i pozicije sa najmanje zelenila, time štiteći zeleni fond. Povlačenjem u granične zone parcele formira se   zeleni amfiteatar - centralni javni prostor. Najduža moguća anvelopa za smeštanje najvećeg broja jedinica koje gledaju ka moru jeste polukrug. Dakle, u skladu sa zahtevom o velikom broju smeštajnih jedinica i luksuznosti istih, što samim tim predvidja ostvarivanje kvalitetnih vizura ka moru, luk se nameće kao optimalna oblikovna solucija.

 

Kaskade

Kaskadiranje dominantne lučne forme hotelaima ima za cilj da se umanji utisak visine samog trakta. Takodje, ozelenjene pergole i žardinjere prevode zelenilo iz partera u arhitektonski izraz i artikulaciju fasade. Dva poslednja sprata ističu se kao \\\\\\\\\\\\\\\'lebdeći\\\\\\\\\\\\\\\' arhitektonski element dekomponujući masu lučnog trakta, olakšavajući na taj način kompoziciju fronta istog.

 

Dve akse

Pozicija recepcije povučena je u odnosu na punkt pristupa hotelu čime formira dinamičnu ulaznu aleju, i time predstavlja luksuznu sekvencu u prostoru. Dva dominantna kompoziciona elementa - glavni lučni objekat hotela i trakt koji definiše ulaznu zonu definišu glavne funkcionalne koridore, dve jake superponirane akse - u preklopu istih dešavaju se sve glavne pozicije. To su prostori koji nagoveštavaju kretanja kroz hotel nadovezujući se na sve koridore i trase kretanja. To su prepoznatljive, javne akse - zone koje nude višeznačnost prostora istovreneno obezbedjujući i javnost i privatnost kretanja. Restorani prate geometriju luka, i direktno su orjentisani prema centralnoj, gusto ozelenjenoj zoni- zelenoj oazi.

 

Putevi

Ovakva konceptualna prostorna postavka omogućava nezavisne funkcionalne sheme celokupne tehnologije hotela. Uzimajući u obzir činjenicu da je operativna segregacija aktera u prostoru hotela, njihovih aktivnosti i puteva, prerogativ za uspešno funkcionisanje kompleksnog sistema kao što je hotel, funkcionalnu shemu ovog rešenja karakteriše jasna i jednostavna postavka kretanja. Lučni objekat specifičnu geometriju lokacije artikuliše tako da su svi službeni i ekonomski pristupi (administracija, zaposleni, snabdevanje, izbacivanje smeća...) pozicionirani sa severne (zadnje) strane objekta, dok su svi pristupi i aktivnosti gostiju hotela upućene i orjentisane ka moru i parku koji je nastao tom samom geometrijom objekta.

 

Park

Sačuvati zeleni fond autori su smatrali prioritetom koncepta.Leva strana parcele gledajući sa obale najmanje je zelena i najviše ugrožena susednim objektom. Depandans, postavljen ivično u odnosu na lokaciju i upravno na uličnu regulaciju, flankira jakog suseda i na taj način zaokružuje parkovski javni prostor hotela i omogućava nesmetane vizure na more.Ovim rešenjem taj sektor štiti ambijentalnost hotela i formira tampon prema ulici. Ulazeci u hotel ulazimo u park.