Poslovni objekat u Bloku 11a

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

II nagrada, I plasman

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Aleksandra Špijunović, dia

 Igor Pantić, m.arch

Petar Bojović,m.arch

 

 

Projektanti:

 Ognjen Krašna, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Jelena Perović, dia

Andjelka Ćirović, m.arch

Dragana Grahovac, m.arch

Jelena Kuzmanović, m.arch

 

 

Projektovano: 2008.

 

 

Usled karakteristične razmere i strukture blokova, kontekst Novog Beograda,ističe formu objekta kao jedan od prvih i najkarakterističnijih vidova raspoznavanja. Skulpturalnost, jednostavnost kontura, oblik i volumen iz čije zapremine proističe karakteristična fasada koja se apstrakuje usled veličine na otvorenu (velike površine stakla), zatvorenu (velike zatvorene površine) i perforiranu (sa prozorima koji na površini ovih dimenzija zbog ponavljanja formiraju geometrijsku matricu) oblikuju prostor Novog Beograda dajući karakter uličnom frontu. Forma pojedinih objekata i struktura koja nastaje dovođenjem ovih formi u posebne prostorne odnose predstavljaju sistem na osnovu koga nastaje urbano tkivo ovog dela grada za razliku od klasičnog centra Beograda za koji je karakteristična kontinualnost fronta ili niz. Forma predloženog rešenja je dinamična, zakošena, predstavlja savremenu interpretaciju moderne forme. Nasleđe modernizma ogleda se u slobodnom prizemlju i planu, vizuelnom odvajanju kula od postamenta tako da volumeni kao da lebde, u skeletnom konstruktivnom sistemu i u tretmanu krova kao pete fasade sa krovnom terasom. Kosi uglovi plana objekta i kula doprinose dinamici ugla i vitkosti cele kompozicije.

Fasada objekta se interpretira kao jedinstveni omotač volumena. Deluje homogeno, perforirano, sa posebnim sistemom horizontalne podele, sa velikim površinama koje mogu da se koriste kao široki ekrani, koje time dobijaju karakter medija. Slojevitost fasade daje dubinu i transparentnost objektu, kao i finoću njegovim konturama koje usled vizuelnog smicanja spoljnog sloja koji štiti od sunca i unutrašnjeg, staklenog koji definiše enterijer gube oštrinu naglašenu kosim formama. 

Otvoreni plan na kome autori insistiraju podrazuneva fleksibilnost kako u prostornom smislu tako i u pogledu namene. Dva podzemna nivoa predstavljaju garaže kojima je omogućen pristup neposredno iz Bulevara Mihaila Pupina i posredno iz Ulice trešnjinog cveta. U gornjem nivou smešteno je sklonište.

Karakteristične komunikacije su vertikalne u kulama i horizontalne u postamentu objekta. Parter je u predelu jugoistočne kule formiran kao otvoreni trg. Ispod korpusa objekta nalazi se denivelisano zatvoreno prizemlje, raslojeno na prostorni procep koji odvaja ulaz, nivo visokog prizemlja i nivo suterena. Prva tri nivoa ovog, jugozapadnog kompleksa zauzima tržni centar sa svim vrstama komercijalnih sadržaja. Paralelno se u kuli smenjuju otvoreni trg sa ulazima, galerija sa prijemnom dvoranom i sportsko – rekreativni centar na prvom spratu. U višim nivoima je predviđeno poslovanje ali je karakter objekta takav da postoji mogućnost promene namene u daljem razvoju ovog područja. Na poslednjim etažama kula su apartmani, dupleksi. Krov se koristi kao terasa sa mogućnošću organizacije sadržaja na otvorenom. Sprat na kome se nalazi restoran – snek bar u jugozapadnoj kuli razdvaja kulu i postament, kako namenski tako i kompoziciono jer se na ovom mestu prekida kontinuitet fasade tako da se kompozicija svodi na tri kubična volumena.