Porodična kuća, Budva

 

 

Budva, Crna Gora

 

 

Idejno arhitektonsko rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Dragana Grahovac, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

 

 

Projektant:

Miloš Paunović, dia.

 

 

Projektovano: 2009.