Pravoslavna Crkva u Bajinoj Bašti

 

 

Bajina Bašta, Srbija

 

 

Idejni arhitektonski projekat

 

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

 Siniša Tatalović, dia

 

 

Projektanti:

 Marina Višnjić, dia

 Nataša Jocev, dia

 

 

Projektovano: 2007.