Apartmansko turistički kompleks Crvena Glavica

 

 

Sv. Stefan, Crna Gora

 

 

Idejni urbanistički projekat

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

 Vanja Miletić, dia

 

 

Saradnici:

 Ognjen Krašna, m.arch

 Jelena Kuzmanović, m.arch

 Dragana Grahovac, m.arch

 Jelena Perović, dia

 Nemanja Zimonjić, m.arch

 Dragana Jeremić, dia

 Anđelka Badnjar, dia

 Petar Bojović, m.arch

 Igor Pantić, m.arch

 Anđelka Ćirović, m.arch

 Marina Višnjić, dia

 Nataša Jocev, dia

 

 

Projektovano: 2007/2008.