Royal Gardens

Budva, Crna Gora

 

Autori:

                                                                                                       Branislav Mitrović, dia

Jelena Kuzmanović, dia

 

Saradnici:

Siniša Tatalović, dia

Danijela Bakić, M.arch

 

 

Projektovano: 2014.

 

 

Autori su želeli da u urbanističkoj gustini centra Budve, gde uglavnom niču objekti od stakla i betona, postignu drugačiji prostorni koncept koji svojom arhitektonikom forme i strukturalnom organizacijom prostornih nivoa unosi novi kvalitet i dubinu u zatečeni kontekst. Pored zaobljenosti brodske forme i beline mediteranskog zdanja, duboke terase sa zelenim baštama treba da naglase i apostrofiraju senzibilitet primorskog ambijenta kroz savremenu interpretaciju horizontalnih vrtača-bašta. Pogledom sa mora, iz marine, sagledava se horizontalnost belih traka ograde koje su prekinute dubokom senkom ispunjenom zelenlom, čime je ubedljivo minimiziran gabarit objekta i postignuto da njegova kontura „nestaje“ utapajući se na fonu brda Spas. Volumen zgrade je razbijen prostorno-programskom strukturom koju grade jake terase u kojima se ogledaju sve karakteristike primorskog ambijenta: oštrina i kontrast, belina nasuprot dubokoj senci, zelenilo i život na terasi, horizontalno razbijanje vertikalne mase, širok pogled prema pučini. Tako su strukturalnost i identitet mediteranskog predela istovremeno sadržani u arhitektonskom konceptu objekta koji u sebi produžava prostor i daje urbanoj lokaciji karakter mesta.