Foaje makedonske filharmonije

Skoplje, Makedonija

 

Idejno rešenje spustenog

 plafona ulaznog hola

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Jelena Kuzmanović, M.arh

 

Saradnici:

Siniša talović, dia

Ivana Damjanović, m.arch

Bojan Jovančević, M.arch

Adrijana Stracenski, M.arch

Marija miković, M.arch

Danijela Bakić, M.arch

Ivana Marjanović, student

Jovana Laketić, student

Studio nacrt:

Ventura Paci, arhitekta

Marin Sandul, student

 

 

Projektovano: 2016.