Hotel Kamenovo

Kamenovo, Crna gora

 

Autori:

                                                                                                        Branislav Mitrović,dia

                                                                                                 Siniša Tatalović, dia

   Ognjen Krašina, M.arch

(u fazi izrade tehničke dokumentacije glavnog projekta)

 

Saradnici:

Vanja Miletić

(autor projekta enterijera)

 

 

Projektovano: 2015.