Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije u Kanberi

Kambera, Australija

 

Urbanističko – arhitektonski konkurs za izbor idejnog rešenja

za izgradnju kompleksa diplomatsko-konzularnog

predstavništva Republike Srbije u Kanberi

 

Autori:

Jelena Kuzmanović, m.arch

Branislav Mitrović, dia

 

Projektati - autori:

Mina Đukanović, b.arch

Aleksa Grgurović, b.arch

 

Projektanti:

Maja Morošan, m.arch

Jelisaveta Arsenović, m.arch

 

Prostorni prikaz objekta:

Dimitrije Puzović, m.arch

 

Saradnici:

Marija Miković, m.arch

 

 

Projektovano: 2018.

 

 

Težište arhitektonskog koncepta je u odluci da čvrsta kontrolisana opna drži „Unutrašnje dvorište“ tj. atrijum koji je mekan, sa planovima od stakla i drveta, sa preklapanjem programa koji se tiču javnog života ambasade: okupljanje, prijemi, banketi i rekreacija... Ovaj koncept je podržan pažljivim zoniranjem programa koji je u otvorenom prostoru, tj. parteru. Formirane zone se odnose na: Prednje dvorište –ulaz, Baštu sa zaštićenim zelenilom, dvorište za Sport i rekreaciju, i Zadnje dvorište uz rezidenciju ambasadora.

Prostor kompleksa je funkcionalno podeljen na konzularno odelenje, reprezentativni prostor ambasade, kancelarije zaposlenih i kabinet ambasadora, kao i stambene jedinice za zaposlene i rezidenciju ambasadora. Konzularno odelenje se nalazi kod samog ulaza u kompleks kako bi prostup strankama bio olakšan. Pored konzularnog odelenja pristupa se reprezentativnom delu ambasade u okviru kog se nalaze mali salon za prijeme, trpezarija sa profesionalnom kuhinjom i reprezentativni veliki salon namenjen većim okupljanjima. Na samom kraju strukture nalaze se kancelarije zaposlenih kao i kabinet ambasadora. Pristup ovim prostorijama je strogo kontrolisan. Na prvoj etaži se nalaze stambene jedinice zaposlenih. U okviru ove etaže se nalazi i bazen koji formira privatnu rekreativnu zonu u službi ljudi koji borave u okviru kompleksa. Rezidencija ambasadora se nalazi na zadnjoj strani kompleksa i otvara se ka zadnjem dvorištu. U okviru rezidencije nalaze se velika dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom kao i malim salonom na prizemnoj etaži i dečije sobe, gostinjaska i master soba na prvom spratu. Rezidencija je povezana sa kabinetom ambasadora kako bi ambasador mogao sa lakoćom da cirkuliše između ove dve jedinice.