Turistički kompleks u Čanju

Čanj, Crna Gora

 

Idejno urbanističko – arhitektonsko

rešenje turističkog kompleksa

 

Autori:

Branislav Mitrović

Maja Morošan

Jelisaveta Arsenović

Marija Miković

 

Projektant:

Jelena Kuzmanović

 

Saradnici:

Aleksa Grgurović

Mina Đukanović

Tamara Milijanović

Natalija Rajović

Đorđe Jovanović

 

 

Projektovano: 2018.

 

 

Osnovni princip koncepta je da se u ekološkom smislu: i saobraćajno (infrastruktura) i oblikovno (objekti apartmana i vila) minimizira izgrađena struktura, kako bi se najatraktivnijim delom sadržaja hotela naglasio i akcentovao deo izgrađene arhitekture kojoj nije moguće sakriti na jednoj ovako eksponiranoj, a dragocenoj lokaciji. Veoma je odgovoran arhitektosnko‐oblikovni i urbanistički zadatak: kako jednu raznorodnu građevisnku strukturu rasporediti na eksponiranoj lokaciji brda a da se izbegne nesklad u kompoziciji i “ranjavanje” konture brda. U našem arhitektonskom predlogu osnovni

napor je usmeren da se što više izgrađene strukture “nasloni” na brdo i “utopi” u kontekst, a da se istovremeno formuliše akcenat koji bi obeležio novi kompleks.