Dom za stare

Dom za stare

 

Bečići, Crna gora

 

Međunarodni konkurs za

idejno urbanističko i arhitektonsko rešenje

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Jelena Perović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Miloš Paunović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

 

Saradnici:

Dragana Grahovać, dia

Biljana Apostolović, dia

Jelena Ugrešić, dia

Dragana Jeremić, dia

 

Projektovano: 2013.