Upravna zgrada preduzeca “Hidroelektrane na Drini” a.d. Višegrad

 

Andricgrad, Višegrad, Republika Srpska

 

autori:

Branislav Mitrovic, arhitekta
Ognjen Krašna, arhitekta
Siniša Tatalovic, arhitekta
saradnici:
Jelena Ugrešic, arhitekta
Živorad Ðoric, arhitekta

izveden: 2014.