Gostinske vile „Krastavac“

Perazića Do, Crna Gora

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

 

II nagrada

 

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Vanja Miletić, dia

 

 

Projektanti:

Boris Husanović, dia

Milivoje Andrić, dia

Marko Todorović, dia

 

 

Projektovano: 2006.

 

 

Izuzetno zanimljiva i naglašeno eksponirana lokacija budućeg kompleksa nalazi se neposredno pored metoha manastira Reževići. Već sama blizina značajnog arhitektonskog kulturno – istorijskog spomenika ima velikog uticaja na arhitekturu i tipologiju budućeg objekta. Autorski koncept i ideja je u opredeljenju, da pored eksponirane i očuvane arhitekture manastira sa tradicionalnim paštrovskim kamenim zidovima, ne ponavlja arhitekturu kuće - koja bi konkurisala manastirskom artefaktu, nego da imitira arhitektoniku zida – «medje», koja je karakteristična na prostoru maslinjaka, izmedju kompleksa manastira i naše lokacije. Opredeljenje za arhitekturom zida, smatramo opravdanim, jer time favorizujemo arhitektoniku i geometriju «vrtače» koja je karakteristična za ceo lokalni prostor i za tipologiju primorskog okruženja. Dakle, u arhitekturi našeg kompleksa dominira kameni zid, radjen od kamena iz neposrednog okruženja i zelena horizontalna ploha terena koja je istovremeno krov, terasa, žardinjera ili bašta. Ovde je debljina sloja zemlje 70 cm te je to profil koji može da primi i jače mediteransko rastinje, a da istovremeno bude i dobar termički izolator.

Funkcija objekta je organizovana kroz 4 kaskadirana nivoa ukopana u teren tako da se minimalno primeti gradjevinska intervencija. Novi objekat bi, kada izraste zelenilo na terasama – kaskadama trebalo da deluje kao nastavak – produžetak manastirskih medja i vrtača.  Pristupni plato je organizovan kao kontrolisani parking za 5 vozila sa pergolama za zasenčenje. Na tom nivou se nalazi ulazni hol sa liftom i stepeništem, do svih donjih nivoa i svakog pojedinačnog sadržaja kompleksa. Ovde je organizovana i terasa – vidikovac sa pozicijom za moguće lociranje roštilja i privremene letnje kuhinje sa sudoperom.

Na sledeća dva donja nivoa (četvrtom i trećem) organizovana je gostinska vila i jedan luksuzni apartman na svakom spratu. Autor smatra da je funkcionalno ispravno: gostinsku vilu i apartman projektovati u jednom nivou, a u ovom slučaju topografija terena i arhitektonska organizacija to omogućuju.

Glavni sadržaji gostinske vile se organizuju oko atrijuma sa malim «džakuzi» bazenom. To su u denivelaciji: kuninja, trpezarija, dnevni boravak i radna soba. Spavaći blok, zbog sopstvenog mira je projektovan izolovano, kao zasebni deo. Luksuzni apartman je radi mogućeg pripajanja ovom prostoru organizovan pored dnevnog boravka na istom nivou. Svi funkcionalni sadržaji vile i apartmana imaju istu, široku orijentaciju i pogled, te je to rezultat jedne ovakvog razvijanja podužne forme, paralelne brdu i usečene u njega. Na donjem (drugom) nivou ispod rezidencijalnih jedinca smešteni su svi zajednički sadržaji za okupljanje i zabavu za društvo. Projektovan je dnevni boravak, kuhinja, obedovanje, «barbeque», terasa sa dvorištem – atrijumom i baštom, bazenom, stonim tenisom, teretanom, saunom, podrumom za vino...

Najniži – prvi nivo je predvidjen za garažu sa 6 parking mesta, tehničkim prostorima i stanom za domara. Svi nivou su medjusobno povezani stepeništem i liftom, i obezbedjen je pristup za invalidna lica. Na delu prema manastiru je projektovano spoljno stepenište koje se spušta do izvora «Krastavac» oko kojeg je organizovan mali plato sa sedenjem.

Vidljiva arhitektura se iskazuje kao kultura zida – primorskog – paštrovskog, podzida karakterističnog za ceo prostor. Kada se u predvidjenim kaskadama uzgaji zelenilo, horizontale će biti prekinute zelenim fonom, te će to stvarati utisak potpune uklopljenosti nove strukture u teren i profil brda.