Hotelsko-turistički kompleks „Carine“

Hotelsko-turistički kompleks „Carine“

 

Baošići, Crna Gora

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

II nagrada

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Biljana Apostolović,m.arch

 

Saradnici:

Dragana Grahovac, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Jelena Perović, dia

 

3d prezentacija:

Darko Kadvanj, m.arch

 

Projektovano: 2013.