Turistički kompleks „Kamenovo“

 

 

Pržno, Budva, Crna Gora

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

I nagrada

 

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Vanja Miletić, dia

 

 

Projektanti:

Dragana Lazarovski, dia

Boris Husanović, dia

Milivoje Andrić, dia

Marko Todorović, dia

Ivan Stefanović, dia

 

 

Projektovano: 2006.