Stambeni kompleks u Lazarevcu

 

 

Lazarevac, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Dragana Jeremić, d.ia

Biljana Apostolović, dia

 

 

Projektanti autori:

Jelena Perović, d.i.a

Ognjen Krašna, m.arch

 

 

Saradnici:

Dragana Grahovac, m.arch

Jelena Kuzmanović, m.arch

Jelena Ugrešić, dia

 

 

Konsultant:

Siniša Tatalović, dia

 

 

3d prezentacija:

Darko Kadvanj, m.arch

 

 

Projektovano: 2012.