Rekonstrukcija javne garaže „Zeleni venac“

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko rešenje

 

 

II nagrada

 

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Vanja Miletić, dia

 

 

Projektanti-autori:

Dragana Lazarovski, dia

Marko Todorović, dia

 

 

Projektovano: 2006.

 

Struktura koja nastaje u uskom prostornom traktu između zida postojeće garaže i građevinske linije Ulice Narodnog fronta utiče na ambijent okolnog prostora na više nivoa. Na vizuelnom planu ona uspostavlja kontinuitet uličnog fronta popunjavajući prostor između budućeg objekta Terazijske terase i kalkanskog zida suseda za kojeg se vezuje. Autori su težili da ostvare elegantno rešenje fasade kojom dominira horizontala, naglašavajući pravac pružanja i dinamiku ulice. Sa druge strane, želeli su da zadrže neke od kvaliteta “rupe” u novom, kontinualnom frontu ulice. Korišćenjem transparentnih materijala, pre svega stakla, i uvođenjem višestrukih fasadnih ravni ostvarena je dubina prostora u kojoj se nadzire karakter unutrašnjosti gradskog bloka.

 

Prizemlje objekta je slobodno, svedeno na prostor oko vertikalnih komunikacija, kako bi uslovi prilaza vozila ostali nepromenjeni. Nadogradnja garaže ostvarena je izgradnjom sprata adekvatnog zatečenom stanju koje u potpunosti ispunjava sve funkcionalne potrebe prostora predviđenog za saobraćaj u mirovanju. U smislu ojačanja konstrukcije, antikorozione zaštite i fundiranja, svi su uslovi dosledno ispunjeni.

 

Vertikalne komunikacije i opslužujuće prostorije povučene su ka krajevima trakta, tako da je najatraktivniji prostor u smislu lepih vizura i optimalnih klimatskih uslova predviđen za administrativne funkcije. Obzirom na izduženi karakter trakta, broj protivpožarnih vertikala projektovan je prema propisima. Na jednom od krajeva trakta postoji veza sa prostorom garaže putem platformi. Osim ove veze koja se pre svega odnosi na vanredne uslove, autori su insistirali na maksimalnoj izdvojenosti poslovnog prostora od garaže. Zone preplitanja funkcija koje bi se javile u prizemlju eliminisane su koncentracijom ulaza u objekat na prostor oko stepeništa i liftova. Mala dubina objekta i velika eksponiranost ka prometnoj gradskoj ulici uslovljava stav autora prema orjentaciji kancelarija i fasadi objekta. Dominirajuća horizontala naglašava vitkost u vertikalnom smislu, a nedostatak izgrađene strukture u prizemlju daje akcenat lakoći ovog transparentnog trakta. Prelomljena fasada naglašava dinamiku, a sa druge strane mekoću uličnog fronta – umesto plohe koja popunjava prostor između dva objekta, posmatrač sagledava uvek blago zakošene ivice jedva primetnog ugla.

 

Spratnost garaže sa nadograđenom etažom iznosi p+6 spratova. Poslovni objekat je iste spratnosti, ali su etaže veće visine jer su shodno lokaciji i funkciji autori težili da obezbede maksimalni prostorno – vizuelni komfor korisnicima.

 

Posebna pažnja je posvećena fasadnoj plohi i slojevitosti strukture fasadne opne, gde bi se najednostavnijim arhitektonsko – prostornim preklapanjima i pomeranjima dobila raznovrsnost i dubina anvelope.

 

Administrativni trakt je projektovan tako da funkcionalno i konstruktivno bude odvojena struktura. Prvo, iz razloga što je nemoguće uskladiti spratnu visinu postojećeih garaža i novog administrativnog prostora, jer u tom slučaju se ne bi mogle postići propisane spratne visine za javne prostore i, drugo iz razloga što se na ovaj način postiže mogućnost fazne izgradnje, nezavisno poslovnog dela od nadgradnje garažnih nivoa.