Privatna rezidencija, Ukrajina

Kijev, Ukrajina

 

Pozivni arhitektonski konkurs

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Dragana Jeremić, dia

Dragana Grahovac, m.arch

 

Projektanti:

Biljana Apostolović, dia

Jelena Perović, dia

Jelena Kuzmanović, m.arch

Ognjen Krašna, m.arch

 

3d prezentacija:

Uroš Kovačević, dia

 

Projektovano: 2011.