Blok 1 na Dedinju

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

I nagrada

 

Autori:

 Branislav Mitrović, dia

Marina Šibalić, dia

 

 

Projektanti:

 Biljana Begenišić, dia

Slađana Marković, dia

Jelena Grujin, dia

 

 

3d prezentacija:

Ivan Stefanović, dia

Nikola Kovačević, dia

Anna Weber, dia

Jelena Mitrović, dia

 

 

Dizajn:

Milica Lopičić, dia

 

 

Projektovano: 2004.