Stambeno-poslovni kompleks u Bloku 67aBlok 67a, Novi Beograd, Srbija

 

 

Pozivni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Siniša Tatalović, dia

Jelena Kuzmanović,m.arch

 

 

Projektanti:

Biljana Apostolović, dia

Dragana Grahovac, m.arch

 

 

Konsultant:

Miroslav Pašagić, dia

 

 

3d prezentacija:

Darko Kadvanj, m.arch

 

 

Projektovano: 2012.