Centar za promociju nauke

 

 

Blok 39, Novi Beograd, Srbija

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko-urbanističko rešenje

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Jelena Perović, dia

Jelena Kuzmanović,m.arch

Ognjen Krašna,m.arch

 

 

 

Saradnici:

Dragana Grahovac, m.arch

Dragana Jeremić, dia

Biljana Apostolović, dia

Katarina Tešić, dia

Marko Matejić, dia

Nikola Ivković, dia

Nemanja Zimonjić, dia

 

 

Projektovano: 2012.