Sportski kompleks Tašmajdan

 

 

Urbanističko-arhitektosko rešenje

sportsko- poslovnog kompleksa Tašmajdan

 

 

Beograd,Srbija

 

 

Povišeni otkup

 

 

Autori:

Branislav Mitrović, d.i.a

Marina Šibalić, d.i.a

Danica Kantar, d.i.a

 

 

Projektovano:

2004.