Poslovni objekat HVB Banke

 

 

Rajićeva ulica

Beograd, Srbija

 

 

Autor:

Branislav Mitrović, dia

 

 

Koautori enterijera:

Vanja Miletić, dia

Nataša Đurić, dia

 

 

Projektovano: 1999.

Realizovano: 2000-2002.

 

 

Degažirana, i vizuelno povučena, lokacija za novi objekat Prve preduzetničke banke - u odnosu na glavni komunikacioni tok Knez Mihajlove ulice, otvara pitanja vizuelnog i prostornog predstavljanja Banke, te time i za arhitektonskim ili prostornim znakom u prostoru, koji ne ugrožava zatečene, nesumnjive, arhitektonske kvalitete postojećih objekata i ambijenata.

Posmatrajući zatečenu geometriju, uočava se da se nastavljajući pravce pružanja linija susednih objekata i ukrštajući ih stvara prostor za proširenje ulice i formiranja pjacete. Zanimljiva prostorna dinamika koja inicira i generiše elemente arhitekture: kolonada na objektu Jugobanke u Rajićevoj 25, \\\\\\\"nastavlja\\\\\\\" svoj pravac na ugaonoj poziciji novoprojektovanog objekta, a zidna platna postojećih objekata (Rajićeva 31 i Cara Lazara 4) se preslikavaju na novi objekat. Afirmišući kontinuitet ponašanja u prostoru ističe se namera da se svođenjem novoprojektovane anvelope ostavlja manja dimenzija fronta za iskazivanje arhitektonskog znaka, da bi tako on bio nenametljivo eksponiran, naglašen, a prepoznatljiv.

Pravac zidova (postojećih i novih) i kolonada (postojećih I novoprojektovanih), te ukrštanje njihovih izvodnica, formiraju prostor istovremeno javni - kao deo pjacete, i privatni - visoki ulazni predprostor - hol, kao proširenje šalter sale. Tako međuprostor preuzima ulogu integrišućeg elementa u celom ambijentu, podižući nivo komunikacije javno - privatno, ili unutra  - spolja.