Hotel u Kotoru - ušće reke Škudre

 

 

Kotor, Crna gora

 

 

Konkurs za idejno

arhitektonsko i urbanističko

rešenje

 

Otkup

 

Autori:

Branislav Mitrović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Biljana Apostolović, dia

 

 

Saradnici:

Jelena Perović, dia

Dragana Grahovac, m.arch

Jelena Kuzmanović, m.arch

Nina Minjević, m.arch

 

 

Konsultant:

Siniša Tatalović, dia

 

 

3d prezentacija:

Darko Kadvanj, m.arch

 

 

Projektovano: 2012.