Poreska uprava Regionalani centar Novi Sad


Novi Sad, Srbija

 

 

Konkurs za idejno arhitektonsko i urbanističko rešenje

 

 

I nagrada

 

 

Autor:

Branislav Mitrović, dia

 

 

Projektanti-autori:

Aleksandra Špijunović, dia

Dragana Grahovac, m.arch

 

 

Saradnici:

Jelena Kuzmanović, m.arch

Jelena Perović, dia

Ognjen Krašna, m.arch

Petar Bojović,m.arch

 

 

3D prezentacija:

Nikola Marinčić, dia

 

 

Projektovano: 2007.