Porodična kuća u ulici Nake Spasić 10

 

 

Beograd, Srbija

 

 

Autor:

Branislav Mitrović, dia

Marina Šibalić, dia

 

 

Projektovano: 1999.

Realizovano: 2002.