Pešačka zona u Zrenjaninu

 

 

Zrenjanin, Srbija

 

 

Autori:
Branislav Mitrović, dia
Nataša Đurić, dia
Jelena Grujin, dia

 

 

Koautori na konkursu:
Biljana Begenišić, dia
Slađana Marković, dia

 

 

Projektovano: 2003.
Realizovano: 2008.