Branislav Mitrović

LIČNI PODACI
Mesto rođenjaBar, Crna Gora
AdresaKneza Miloša 4, Beograd, Srbija
Telefon+381113392024
+381113390460
E-mailbrana@mitarh.rs
OBRAZOVANJEArhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
JEZICISrpski, Francuski
RADNO ISKUSTVO od 2006 do danas
MITarh studio, Beograd
vodeći projektant
od 1990 do danas
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
docent / vanredni profesor / redovni profesor
od 1986 do 1990
Centar za istraživanje i projektovanje – CIP Beograd
vodeći projektant
od 1977 do 1986
Projektni zavod RO "Srbijaprojekt"
od samostalnog do vodećeg projektanta
REFERENTNA LISTA KONKURSNIH PROJEKATA

Uradio je više od 140 arhitektonskih konkursa i na njima dobio preko 90 nagrada, od kojih su najznačajnije:

1979
Tipski stambeni objekat kuće za odmor. I NAGRADA
1980
Urbanističko arhitektonsko rešenje Letnje pozornice, Sveti Stefan, Crna Gora.
I NAGRADA. REALIZOVANO
1981
Toranj za tehnološku vodu "TEC - 2", Kragujevac, Srbija.
I NAGRADA. REALIZOVANO
1982
Osnovna škola, Titovo Užice, Srbija. I PLASMAN. REALIZOVANO
1985
Stambeno – poslovni blok "Toplička 2" , Titovo Užice, Srbija.
I NAGRADA. REALIZOVANO
1986
Stambene zgrade N-15 i N-16, Novi Sad, Srbija. I NAGRADA. REALIZOVANO
1987
Turistički kompleks "Jaz" sa hotelom "de lux" kategorije, Budva, Crna Gora.
I NAGRADA
1988
Poslovna zgrada "Centrotekstil", Beograd. I NAGRADA. REALIZOVANO
1992
Poslovno – stambeni blok na Vračarskom platou, Beograd. I NAGRADA
1992
Arhitektonsko – urbanističko rešenje uređenja centra Petrovca na moru,
Crna Gora. I NAGRADA
1992
Urbanističko – arhitektonsko rešenje naselja "Šumet", Sveti Stefan, Crna Gora.
I NAGRADA
1993
Konkurs "Tek venčani", Beograd. I NAGRADA
1993
Poslovni centar, Subotica, Srbija. I NAGRADA
1995
Poslovni centar sa robnom kućom, Budva, Crna Gora. I NAGRADA
1999
Poslovna zgrada "HVB" banke, Beograd. I NAGRADA. REALIZOVANO
2000
Poslovni centar "Zepter", Banja Luka, BiH, Republika Srpska. I NAGRADA
2000
Poslovna zgrada i banka, Bijeljina, BiH, Republika Srpska. I NAGRADA
2001
Poslovna zgrada "Delta Sport", Novi Beograd. I NAGRADA
2002
II faza Hotela "Splendid", Bečići, Crna Gora. I NAGRADA
2003
Urbanističko – arhitektonsko rešenje centralne zone Zrenjanin sa pešačkom zonom, Zrenjanin, Srbija. I NAGRADA. REALIZOVANO
2003
Rekonstrukcija i dogradnja hotela "Palas", Banja Luka, BiH, Republika Srpska.
I NAGRADA
2004
Regulacioni plan prostorne celine "Dedinje", Beograd. I NAGRADA
2004
Idejno arhitektonsko – urbanističko rešenje gradskog bloka izmedju ulicaVuka Karadžića i I Krajiškog korpusa, Banja Luka, BiH, Republika Srpska. I NAGRADA
2004
Poslovni centar "Genex", Novi Beograd. I NAGRADA
2005
Idejno rešenje poslovnog objekta u Skerlićevoj ulici, Beograd. OTKUP
2006
Idejni arhitektonsko – urbanistički projekat turističkog naselja u Kamenovu,Crna Gora. I NAGRADA
2006
Idejno arhitektonsko rešenje zgrade opštine Surčin, Beograd. I NAGRADA
2006
Rekonstrukcija i proširenje javne garaže Zeleni venac, Beograd. II NAGRADA
2006
Gostinske vile na lokaciji "Krastavac", Perazića do, Crna Gora. II NAGRADA
2006
Projekat za komercijalnu zgradu, Vrnjačka Banja, Srbija. II NAGRADA
2006
Arhitektonski i urbanistički koncept za gradski trg Maršala Tita, Herceg Novi, Crna Gora. III NAGRADA
2006
Idejni arhitektonski, urbanistički i saobraćajni projekat unutrašnjeg magistralnog prstena na deonici autoputa od Autokomande do ulaza u Dušanovacki tunel, Beograd. I NAGRADA
2007
Arhitektonsko – urbanistički konkurs za poslovno – komercijalni objekat na uglu ulica Mačvanske, Bore Stankovića i Mutapove, Beograd. I NAGRADA
2008
Poslovna zgrada za blok 11a, Novi Beograd. II NAGRADA
2008
Idejno – arhitektonsko rešenje poslovnog objekta IM Matijević i Javne garaže, Novi Sad, Srbija. I NAGRADA
2008
Idejno – arhitektonsko rešenje stambeno – poslovnog objekta u ulici
Gospodara Vučića br. 223 u Beogradu. I NAGRADA
2008
Međunarodni konkurs za idejno urbanističko rešenje centra Bara, Crna Gora. III NAGRADA
2009
Idejno urbanističko – arhitektonsko rešenje Trga Republike sa Ribljom pijacom, Novi Sad, Srbija.
2009
Arheološki Centar Mainz, Nemačka. II KRUG
2009
Idejno programsko arhitektonsko rešenje Vinskog Sela kompleksa Šipčanik,Crna Gora. III NAGRADA
2010
Poslovno - stambeni objekat na lokaciji "Stara autobuska stanica", Banja Luka, BiH, Republika Srpska. III NAGRADA
2010
Gradska Galerija za Evropsku prestonicu kulture Drava 2012, Maribor, Slovenija.
2010
Stambeno - poslovni objekat u Bijelom Polju, Crna Gora. I PLASMAN
2010
Poslovni objekat "HE na Drini" u Višegradu pod zaštitom i kontrolom UNESCO-a, BiH, Republic Srpska. I PLASMAN. U REALIZACIJI
2010
Hotel "Igalo" u Igalu, Crna Gora. III NAGRADA
2010
Idejno arhitektonsko - urbanističko rešenje turističkog centra "Srbija na dlanu" na Srebrnom jezeru, Srbija. I PLASMAN
2011
Ekstenzija muzeja "Serlachius Museum Gösta", Finska.
2011
Hotel "Jadran" u Ulcinju, Crna Gora. III NAGRADA
2011
Stambeno - poslovni kompleks socijalnog stanovanja u naselju Ovča, Beograd. OTKUP. U REALIZACIJI
2011
Kula Alternativne garaže u Hong Kongu. OTKUP
2011
Rezidencijalni kompleks, Pluty, Kiev, Ukrajina.
REFERENTNA LISTA REALIZOVANIH PROJEKATA od 1981 do 1985
Stambeno – poslovni blok "Toplička 1" , Titovo Užice, Srbija.
1982
Urbanističko arhitektonsko rešenje Letnje pozornice, Sveti Stefan, Crna Gora. od 1986 do 1989
Stambeno – poslovni blok "Toplička 2" , Titovo Užice, Srbija.
od 1986 do 1989
Stambene zgrade N-15 i N-16, Novi Sad, Srbija.
1990
Fakultet likovnih umetnosti – slikarski odsek, Beograd.
od 1986 do 1992
Stambeni objekti u Ličkoj ulici u Beogradu.
od 1990 do 1996
Stambeni objekat u Višegradskoj ulici u Beogradu.
1997
Poslovni objekat "Palata Zepter" u Beogradu.
1998
Kafe "Millenium" u Budvi, Crna Gora.
od 1997 do 2000
Stambeni objekat u Kumanovskoj ulici u Beogradu.
2001
Kafe "Mart" u Krunskoj ulici u Beogradu.
2001
Kafe "TP" u Cetinjskoj ulici u Beogradu.
od 1999 do 2002
HVB banka Jugoslavija u Rajićevoj ulici u Beogradu.
od 2004 do 2007
Stambeni objekat blok 32, Novi Beograd.
2004
Auto - servis i show - room, Novi Sad, Srbija.
2004
Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog prostora poslovnice "Hypo-Alpe-Adria bank" u Makedonskoj ulici u Beogradu.
2004
Adaptacija i rekonstrukcija poslovnog prostora poslovnice "Hypo-Alpe-Adria bank" u ul. Kralja Milana u Beogradu.
od 2004 do 2005
Projekat crkve Rođenja Presvete Bogorodice u Štipini, Knjaževac, Srbija.
od 2004 do 2005
Rekostrukcija hotela "Montenegro A" u Bečićima, Crna Gora.
(autor arh. Milan Popović, 1969. god.)
2006
Rekonstrukcija hotela "Panorama" (sada hotel "Queen of Montenegro"), Becici, Crna Gora.
od 2005 do 2006
Porodična kuća u ul. Nake Spasić u Beogradu.
od 2006 do 2008
Adaptacija i dogradnja porodične kuće u ul. Vukice Mitrović u Beogradu.
2008
Pešačka ulica sa glavnim gradskim trgom u Zrenjaninu, Srbija.
od 2008 do 2009
Hotel "Centar" u Novom Sadu, Srbija.
2010
Porodična kuća u ul. Koste Vojinovića u Beogradu. U REALIZACIJI
2011
Porodična kuća u ul. Mladena Stojanovića u Beogradu. U REALIZACIJI
2011
Poslovni objekat "HE na Drini" u Višegradu pod zaštitom i kontrolom UNESCO-a, BiH, Republika Srpska. U REALIZACIJI